I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

نقل قول ها:

به طور مثال، من معتقدم اینکه حاکمان به قید قرعه تعیین شوند، باید دموکراتیک محسوب شود؛ در حالی که برگزاری انتخابات به معنی اولیگارشی (گروه سالاری) است. ارسطو (۳۲۲-۳۸۴قبل از میلاد) ، فیلسوف یونانی. از کتاب "سیاست" ، کتاب ۴

رای دادن به قید قرعه به مفهوم دموکراسی است اما رای دادن با انتخابات در ذات اشرافی گری است. مونتسکیو ، روح قوانین ، ۱۷۴۸

در همه دموکراسی‌های واقعی دفتر دادگستری آنقدر دور از منفعت است که این مسئولیت شاق محسوب می‌شود و نمی‌تواند به صورت عادلانه به جای یک فرد به شخص دیگری تحمیل شود. تنها قانون است که می تواند مسئولیت را به شخصی که قرعه به نامش می افتد واگذار کند. " (روسو ، قرارداد اجتماعی٬ ۱۷۶۲/۱۹۴۷)

دموکراسی‌های ما بجای محافظت از اکثریت شهروندان، از منافع و امتیازات افراد منتخب (طبقه برگزيده) دفاع می کند. به همین دلیل، ما خواهان برگزاری مجامع شهروندان (شوراها) هستیم ، همانند انچه كه در آتن باستان بود. مجالسی که اعضای آن به قید قرعه تعیین می شوند.

(کارولا راکت ، شورش انقراض Tagesanzeiger 2.11.19.)

"سیستم قرعه کشی چرخش را امکان پذیر می کند. این یک روش فارغ از ايديولوژي، مستقل از پول و غیرقابل کنترل برای انتخاب نمایندگان است. سیستم قرعه کشی علیه حزب سالاری و الیت است." (لورا هونکر ، ایالت زوریخ ، مارس ۲۰۱۹)

واضح بگویم، می‌توان گفت که در روش قرعه كشي فقرا حاکم می‌شوند درحالی که در شيوه انتخابات ثروتمندان به قدرت مي رسند. این یک مسئله آماری است. بطوريكه اگر زمانی اكثريت جامعه متشكل از ثروتمندان باشند، افراد ثروتمند بیشتری انتخاب خواهند شد. همچنین می‌توان در نظر گرفت که در این روش نیمی از افراد انتخاب شده، از زنان باشند.

تار یخچه شیوه قرعه کشی:

روش قرعه کشی در کتاب مقدس نیز برای يكسري از تصمیم گیری‌ها مانند توزيع اراضي بيان شده است. در میان یونانی‌ها ، کمی کمتر در رومی‌ها ،از قرون وسطی تا اواسط قرن نوزدهم در شهر-دولت ها و مناطق مختلف، شیوه قرعه کشی اعمال مي‌شده است. روش قرعه كشي در تصمیم گیری های سیاسی در سطوح مختلف و به روش‌های گوناگوني مورد استفاده قرار گرفته است. جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه و حفظ کرامت انسانی از جمله دلایل مهم قرعه کشی است. ولی اساساً این شیوه در راستای دموکراسی و برقراري عدالت است.

هم اكنون مشكل انتخابات چیست؟ ببینید ،چه کسی اخیرا "به طور دموکراتیک" انتخاب شد: دونالد ترامپ ، جائر بولسونارو ، بوریس جانسون. پولدارترين و وراج ترين فرد برنده می شود. این پديده مشقت انتخاب نیست ، بلکه انتخاب مشقت است. از طرفي این نظر مردم است و باید مورد احترام واقع شود. یا شاید هم نه؟ اما مردم در سایه احزاب سیاسی و گروه‌های ذینفعی هستند که مي‌توانند نامزد انتخابات شوند - مانند اشراف در گذشته ، یا شایسته سالاری امروزی. بعلاوه، همه اقدامات در راستاي اطمينان از موفقیت دوباره در انتخابات و حفظ مواضع قدرت و منابع درآمد انجام خواهد شد. جدا از آن ، میزان مشارکت در انتخابات همیشه کم است. معمولاً فقط تعداد كمي رأی می دهند كه این امر بیانگر نارضایتی از دموکراسی، رأی دادن و احزاب سیاسی است.

آیا انتخابات مفهوم عمیق تري از دموکراسی می‌رساند؟ نه. انتخابات به جای گسترش، دموکراسی را محدود می کند. چه کاری می‌توانیم به جای رای دادن انجام دهیم؟ قرعه کشی. یک روش آزمایش شده و دموکراتیک حقيقي. ما می توانیم از رقابت‌های انتخاباتی پرهزينه، جنجال‌ها و جستجوی دشوار براي انتخاب كانديداها صرف نظر كنيم. همه مردم باید این فرصت را داشته باشند که مستقیماً در سیاست شرکت کنند. از آنجا که امروزه مسائل کمی پیچیده تر از یونان باستان است ، ترکیبی از انتخابات و قرعه کشی می تواند انتخاب خوبی باشد.